Back to top
Facebook Youtube Üzenj nekünk! Instagram

ÁSZF

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

 

Hatályos: 2018. május 25-től

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Üzemeltetői adatok, információk

Cégnév: AG Gourmet Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 186.
Panaszkezelés cím: Delizia Gourmet & More, 1052 Budapest Bècsi utca 4-6.
Adószám: 23430532-2-41
Cégjegyzék szám: 01-09-965328
Kibocsátó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Elektronikus levelezési cím: shop@deliziagourmet.hu
Telefonos elérhetőség: +36 1 616 3644
Weboldal domain: www.deliziagourmet.hu/

továbbiakban: Szolgáltató

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre, leírása:

A Delizia Gourmet & More üzlet kiskereskedelmi és vendéglátási tevékenységi körében kínálja, a honlapján megtalálható, illetve az üzletben megvásárolható termékeket, továbbá a megrendelhető szolgáltatásokat, úgy mint:

  • helyben fogyasztható és elvihető prémium minőségű élelmiszerek
  • helyben fogyasztható és elvihető prémium minőségű italok
  • konyhai eszközök
  • vendéglátás
  • ajándékutalványok
  • hidegtál rendelés
  • catering
  • könyvek, nyomdai termékek
  • VIP-kártya – törzsvásárlói program.

A megvásárolható termékek részletes leírása a www.deliziagourmet.hu/termekeink/, míg a részletes szolgáltatások köre a www.deliziagourmet.hu/szolgaltatasaink/ menüben érhető el.

Megrendelési lehetőségek, csatornák:

A Szolgáltató üzletében (Delizia Gourmet & More, Hegyvidék Bevásárlóközpont, 1052 Budapest Bècsi utca 4-6.) a megrendelés emailen (a honlapon történő előzetes tájékozódást követően is),  illetve személyesen történhet.

Belépés a Delizia Gourmet & More üzlet honlapjára:  www.deliziagourmet.hu.

Az Üzlet honlapjára való belépés nincs regisztrációhoz kötve.

A weboldal az Üzletben elérhető termékek és szolgáltatások bemutatására szolgál, azon keresztül vásárlás nem indítható. Az ott feltüntetett információk tájékoztató jellegűek. A honlap lehetőséget biztosít arra, hogy annak segítségével a Vásárló kiválassza a megvásárolni kívánt termékeket és szolgáltatásokat, majd email útján, az Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott személyes adatainak megadásával megrendelje azokat.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a honlapon megjelenített termékképek mintának tekintendők, ezért a Megrendelést megelőzően, a termékekkel kapcsolatban pontosabb tájékozódási lehetőség, amennyiben ez szükséges, az Üzletben érhető el. A Vásárló kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató az esetleges eltérésekért felelősséget nem vállal.

A Megrendelések feldolgozása, teljesítése:

Az emailben beérkező Megrendelésekről a Szolgáltató visszaigazolást küld, majd a Megrendelés feldolgozását követően az átvétel részleteiről, ideértve az átvétel időpontját is, írásban vagy telefonon nyújt tájékoztatást a Vásárló részére. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató emailben vagy telefonon felveszi a Vásárlóval a kapcsolatot és amennyiben lehetséges, helyettesítő terméket ajánl. Vásárló eldöntheti, hogy az ajánlott helyettesítő termék megfelelő-e számára vagy az eredeti rendelés szerint, de a hiányzó tételek nélkül kívánja véglegesíteni Megrendelését.

A Megrendelés a teljesítésig előzetes egyeztetés mellett módosítható. A Megrendelés lemondására azonban kizárólag telefonon és a megrendeléstől számított 10 percig van lehetőség, mivel a Megrendelést 10 perccel annak beérkezése után feldolgozza Szolgáltató.

Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt Megrendelések részben, vagy teljes egészében történő visszautasítására, amelyről a Vásárlót telefonon tájékoztatjuk.

A Megrendelés feldolgozása és kezelése, illetve a vásárlásról szóló számla kiállítása során a Vásárló személyes adatainak kezelése a Szolgáltató honlapján található Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően történik. (www.deliziagourmet.hu/adatkezelesi)

Az ÁFA-s számla igényt minden esetben a vásárlást/fizetést megelőzően szükséges jelezni. Utólagos ÁFA-s számla kiállítására nincs mód.

A fizetés módja:

A megvásárolt termékek és szolgáltatások kifizetése bankkártyával, OTP SZÉP-kártyával, ajándékutalvánnyal és készpénzzel, az Üzletben történhet. Bizonyos, előre egyeztetett esetekben, a termékek és szolgáltatások banki átutalással is fizethetők.

Az átvétel módja:

Megrendelések átvételére csak személyesen, az Üzletben (1052 Budapest Bècsi utca 4-6.) van lehetőség. A termékeket a Szolgáltató csak egyedi esetben, külön megállapodás keretében szállítja házhoz.

Szolgáltató kéri a Vásárlókat, hogy a megrendelt és/vagy személyesen vásárolt termékek átvételekor az üzletben az eladó előtt szíveskedjenek a termékeket megvizsgálni. Ha a termékekkel kapcsolatban probléma merülne fel, kérjük, hogy azt késedelem nélkül jelezzék az Üzlet munkatársainak és szükség esetén kérjék jegyzőkönyv felvételét. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az üzletből való elszállítás során keletkezett minőségi romlásért.

Személyes vásárlás az Üzletben:

A Delizia Gourmet & More üzletben személyesen prémium élelmiszerek és italok elvitelére vagy helyben fogyasztására, illetve szolgáltatások megrendelésére és mindezek kifizetésére van lehetőség.

Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a személyesen, az Üzletben történő vásárlás esetén, az általa kiválasztott termék minőségének szemrevételezéssel történt ellenőrzése és a termék kifizetése után a termék minőségével kapcsolatos kifogást és reklamációt a Szolgáltató nem fogad el.

Az elvitelre vagy helyi fogyasztásra megvásárolt termékekről szóló számla kiállításakor a Vásárló személyes adatainak kezelése a honlapunkon található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően történik. (www.deliziagourmet.hu/adatkezelesi/)

Az ÁFA-s számla igényt minden esetben a vásárlást/fizetést megelőzően szükséges jelezni. Utólagos ÁFA-s számla kiállítására nincs mód.

Vásárló tudomásul veszi, hogy az 1997. évi CLV törvényi megfelelés alapján 18 év alatti személyeket sem elvitelre, sem helyben fogyasztás esetén nem szolgálunk ki szeszesitallal.

Törzsvásárlói program:

A Delizia Gourmet & More üzletben törzsvásárlói program működik. Szolgáltató a törzsvásárlói program keretében bizonyos termékeket kedvezményes áron/akcióban kínál törzsvásárlói számára. Vásárló tudomásul veszi, hogy a törzsvásárlói program nyújtotta kedvezményeket, egyedi elbírálás alapján kiválasztott vásárlóinak biztosítja a Szolgáltató.

Szolgáltató fenntartja a jogot az akciós ajánlatok megváltoztatására.

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és az elállásról szóló tájékoztató

A nem élelmiszer jellegű termékek kellékszavatossága

Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?

A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti a Vásárló a Szolgáltatóval szemben.

Milyen egyéb feltétele van a Vásárló kellékszavatossági jogainak érvényesítésére?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A nem élelmiszer jellegű termékek termékszavatossága

Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényét érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló a termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Vásárló a termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját a termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

FONTOS, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a Vásárló a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Elállás joga

Alkohol teremékeket csak 18 év feletti Vásárlóinak szolgál ki a Szolgáltató. A Vásárló életkorát az Üzlet munkatársai ellenőrizhetik. Amennyiben a Vásárló az életkorát igazolni nem tudja, vagy nem kívánja, Szolgáltató munkatársai az alkohol termék átadását megtagadhatják.

Amennyiben Vásárló a megrendelt termék utáni vételárat nem fizeti meg, a megrendelés teljesítését Szolgáltató megtagadja.

Adatkezelés:

A Szolgáltató hírlevélére történő feliratkozás, illetve a Megrendelések/Vásárlások alkalmával a Vásárló önkéntes alapon hozzájárul, hogy az adatait a Szolgáltató kezelje.

A személyes adatok megadása és kezelése a Megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy az egyes Megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalmilag beazonosíthatóak legyenek. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú rendelete illetve a 2011. évi CXII. törvény figyelembe vételével kezeli és tárolja. A kezelés alkalmával mindent megtesz a személyes adatok biztonsága és sérthetetlensége érdekében. A megadott személyes adatokat a Szolgáltató harmadik fél részére nem adja ki, harmadik fél ajánlatait nem kézbesíti a megadott e-mail címre.

Hírlevél feliratkozáshoz megadandó adatok: név, email cím.

A feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges. Amennyiben a felhasználó elfogadja a Szolgáltató Adatvédelmi tájékoztatóját az Adatvédelmi tájékoztatót gomb megnyomásával, hozzájárul adatainak rögzítéséhez és kezeléséhez, és ezzel Hírlevélre történő feliratkozása érvényes lesz. A megadott adatokat Társaságunk bizalmasan kezeli, nem adja ki harmadik fél számára. A hírlevélről történő leiratkozási lehetőség minden általunk küldött levél alján biztosított a leiratkozás gombra történő kattintással. A levélben történő leiratkozás gombra kattintást követően azonnal törlésre kerül a megadott e-mail cím és a hozzá tartozó adatok mindegyike a levelezési listáról.

A hírlevelek tartalma tájékoztató jellegű, a Szolgáltató aktuális akcióira, és a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információkra hívja fel a figyelmet.

A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Szolgáltató ügyfelei által igénybevett termékek és szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetők.

A részletes Adatkezelési Tájékoztató a Szolgáltató honlapján érhető el a következő címen: (www.deliziagourmet.hu/adatkezelesi/.

Cookie-k (sütik)

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.

A Cookie-król szóló további tájékoztatás a Szolgáltató honlapján, a Cookie Tájékoztatóban található (www.deliziagourmet.hu/cookieszabalyzat).

Reklamáció, panaszkezelés:

Tájékoztatjuk, hogy választása szerint Társaságunknak a shop@deliziagourmet.hu e-mail címre eljuttatott, avagy annak székhelyére postai szolgáltató igénybevételével megküldött levelében kérhet tájékoztatást, vagy nyújthat be panaszt, észrevételt, javaslatot az üzletben történő kiszolgálást vagy a honlapot érintően. Társaságunk a kérelem hozzá történő beérkezését követő 8 munkanapon belül megválaszolja megkeresését.

A szolgáltatással kapcsolatos észrevételeket az alábbi elérhetőségek bármelyikén tudja a Szolgáltató részére eljuttatni:

Elektronikus levelezési cím: shop@deliziagourmet.hu
Telefonos elérhetőség: +36 1 616 3644
Személyesen: Delizia Gourmet & More üzlet, 1052 Budapest Bècsi utca 4-6.

Jogorvoslati lehetőség:

BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Telefon: (06-1) 224-5971

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG
1088 Budapest, József krt. 6.
Telefon: (06-1) 459-4836, (06-1) 459-4999

BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: (06-1) 488-2000

Szerzői jog:

Az A.G. Gourmet Kft. weboldalának tartalma és az alatta megjelenő termékek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint jogvédelem alá esnek, így minden adat, kép, valamint termékek bemutatására szolgáló mindennemű tájékoztató, valamint a weboldal grafikai és technikai szerkezete. Így a fentiek szerint az oldalon lévő információk, képek leírások felhasználása, feldolgozása, terjesztése és másolása csak abban az esetben lehetséges, ha erre az A.G. Gourmet Kft. előzetes, írásbeli hozzájárulását adta.

Személyes felhasználás esetében Társaságunk weboldalán található információk szabadon letölthetők, megjeleníthetők, és nyomtathatók. Kereskedelmi felhasználás esetén mindenképpen kérje hivatalos ajánlatunkat, állásfoglalásunkat.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk weboldalán szereplő információk és árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlatnak, kizárólag személyes kapcsolatfelvétel után, avagy az erre rendszeresített webáruház felületén történő online rendelés esetén tekinthető ajánlattételnek.

Záró rendelkezések:

Az akciókkal és hirdetményekkel kapcsolatos és az abban foglalt ajánlatok változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.

Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Vásárlónál a weboldalra való csatlakozás miatt következett be, így a Szolgáltatót nem terheli a Vásárló számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Vásárló a hírlevél feliratkozással és a szolgáltatások igénybevételével az Általános Szerződési Feltételekben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételek feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A Vásárló a Szolgáltató oldalainak böngészésével, továbbá Megrendelésének rögzítésével, illetve vásárláskor elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

1052 Budapest Bècsi utca 4-6.

Nyitvatartás:

hétfőtől szombatig 9-20, vasárnap 10-20

Munkatársak jelentkezését az üzletben személyesen várjuk!