Back to top
Facebook Youtube Üzenj nekünk!

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

 

Jelen Jogi Nyilatkozat az A.G. Gourmet Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 186. cégjegyzékszám: Cg. 01-09- 965328) által üzemeltetett, www.deliziagourmet.hu internet címen elérhető weboldalon publikált tartalomszolgáltatás igénybe vételének felhasználói feltételeit tartalmazza.

Az AG Gourmet Kft. weboldala információkat közöl az üzletében kapható termékekről és elérhető szolgáltatásokról. A weboldal használata nem igényel külön regisztrációt, illetve bármilyen adat szolgáltatását. Arra tekintettel, hogy a weboldalon lehetőség nyílik arra, hogy hírlevélre, rendezvényregisztrációra, kóstoltatásra, vagy kedvezményes vásárlási lehetőségek igénybevételéhez iratkozzanak fel az érdeklődők, valamint arra, hogy a webshop igénybevételével vásárlásaikat online felületen intézzék, szükségünk lehet az Ön személyes adataira, melyek kezelését a következőkben részletezettek szerint végezzük.

Általános információk, az adatkezelés célja, jogalapja:

Az A.G. Gourmet Kft. tájékoztatja Önt arról, hogy a weboldal böngészése, a hírlevélre, rendezvényekre, illetve az eDM-re (elektronikus direkt mail) történő feliratkozás, avagy az internetes webshop regisztráció a következő feltételek elfogadását jelenti.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön önkéntes adatszolgáltatásán alapul, célja kizárólag az A.G. Gourmet Kft. kereskedelmi színvonalának emelése, piackutatás és direkt marketing illetve az esetleges internetes vásárlás során a szerződés megkötéséhez és annak teljesítéséhez szükséges adatok beszerzése, a leadott megrendelések kezelésének, a kiszállítás elvégzése, a számlázás valamint az az Ön által kért egyéb műveletek (pl. hírlevél küldése) végrehajtása. A szerződéskötés nyelve a magyar. Ön a regisztrációval, illetve adatai rendelkezésre bocsátásával hozzájárul ahhoz, hogy Társaságunk adatait a jelen bekezdésben meghatározott célból, a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje, vagy az Ön leiratkozásáig.

Adatkezelés jogalapja

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban személyes adatként kezelünk és védünk valamennyi, Ön által önkéntesen és kifejezetten adatkezelési céllal megadott valamennyi információt.

Tájékoztatjuk, hogy valóságnak megfelelő adatai rendelkezésre bocsátásával Ön hozzájárul személyes adatainak jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerinti kezeléséhez, továbbá ahhoz, hogy a hibás vagy hamis adatok közlésével indított regisztrációt töröljük. Köszönjük, hogy az adataiban beállott változásokat közli velünk.

Adatkezelés időtartama:

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés kezdete az Ön regisztrációja és/vagy első rendelésének leadása. Az adatkezelés vége történhet az Ön kezdeményezésére (pl. regisztráció megszüntetése), illetve Társaságunk döntésével is. Az adatok törlésének határideje az Ön törlési kérelmének, Adatkezelőhöz történő beérkezést követő 3 munkanap.

Az adatkezelő személye:

Az Ön személyes adatainak kizárólagos kezelője az A.G. Gourmet Kft, mely adatait a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő technikai eszközök igénybevétele mellett tárolja és kezeli, azokat kizárólag a Társaság munkavállalói és a szükséghez mérten partnerei a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerinti cél megvalósításához szükséges mértékben, az őket terhelő titoktartási kötelezettség ismeretében ismerhetik meg.

Adatbiztonság:

Társaságunk kötelezettséget vállal arra, hogy minden ésszerű intézkedést megtesz adatainak védelme érdekében, azokat az Ön előzetes, írásbeli engedélye nélkül kizárólag azon szerződéses partnereink körében teszi hozzáférhető, akik az adatkezelés, illetve adattárolási tevékenységben közreműködnek (pl. szolgáltatók), valamint az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen. Társaságunk kizárólag adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatvédelem követelményeinek megszegésével okozott kárért felel.

A www.deliziagourmet.hu címen működő weboldal és áruház tulajdonosa, illetve üzemeltetője az

A.G. Gourmet Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.

Cég rövid neve: A.G. Gourmet Kft.
Címe: 1138 Budapest, Váci út 186.
Adószám: 23430532-2-41
FELÍR szám:  AA3327140
Közösségi adószám: HU23430532
Cégjegyzékszám: 01-09-965328
Bankszámlaszám: MKB Bank: 10300002-10541445-49020014

Cég: A.G. Gourmet Kft.
Számlázási cím: 1138 Budapest, Váci út 186., Hungary

Közösségi adószám: HU23430532
Bankszámlaszám: MKB Bank: 10300002-10541445-49020014

Üzemeltetője: Webonic Kft.  
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/B 1/3.
Levelezési cím: 8008 Székesfehérvár, Pf. 68.
Cégjegyzékszám: 07-09-025725
Adószám: 25138205-2-07
Közösségi adószám: HU25138205
Bankszámla: OTP 11742001-29904501-00000000
SWIFT: OTPV-HU-HB
IBAN: HU85117420012990450100000000
Az adatkezelés nyilvántartási száma:
NAIH-91865/2015
NAIH-109673/2016
NAIH-109674/2016
NAIH-109676/2016
NAIH-109764/2016

 

Az adatkezelés köre, terjedelme:

A rendszer a webshop látogatása idején adatokat tárol a felhasználó számítógépén úgynevezett sütik/cookie formájában. A cookie-k munkamenet idején élnek és a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak. Tájékoztatjuk, hogy a legtöbb Internetes böngésző automatikusan engedélyezi a sütiket, de böngészője beállításainak módosításával Ön elutasíthatja ezeket, illetve, amennyiben úgy kívánja, a süti tárolását megelőzően figyelmeztetést is kaphat. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja süti beállításait, tekintse meg Internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét. Amennyiben úgy dönt, hogy a sütiket elutasítja, előfordulhat, hogy honlapunk vagy más honlapok interaktív funkcióit nem tudja majd teljes egészében kihasználni.

Tájékoztatjuk, hogy a www.deliziagourmet.hu weboldal böngészése során rögzítjük számítógépe IP-címét, a böngészés időtartamát, annak kezdő és befejező időpontjának rögzítése mellett, operációs rendszere típusát, valamint az Ön által megtekintett oldalak elérhetőségét. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. A böngészés során rögzített IP cím személyes azonosításra nem alkalmas, csupán statisztikai adatok rögzítésére, a honlap karbantartásához fejlesztéséhez szükséges. Tájékoztatjuk, hogy Társaságunknak a shop@deliziagourmet.hu e-mail címre eljuttatott, avagy annak székhelyére postai szolgáltató igénybevételével megküldött levelében választása szerint megtilthatja az általa megadott IP cím tekintetében a fenti adatok statisztikai célú rögzítését és tárolását.

Amennyiben Ön webáruházunkban kíván vásárolni, következő adatai rendelkezésünkre bocsátásával regisztrálhat honlapunkon: azonosító (felhasználónév), email-cím, szállítási név és cím, számlázási név és cím, telefonszám, jogi személyek esetében adószám. Ezeket az adatokat a megrendelések kiszolgálása és kapcsolattartás érdekében tároljuk. A regisztrációhoz szükséges jelszót a rendszer titkosan, adatkezelők és más számára nem hozzáférhetően, MD5 kódolással tárolja. Az elfelejtett jelszót rendszerünk a háttérben, az adatkezelők vagy más számára nem hozzáférhetően, titkosítással küldi.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megrendelt termékek ellenértékéről számlák készülnek, melyek jogszabályokban előírt módon bizonyos ideig tárolásra kerülnek.

A webshop használata során megadott adatokat Társaságunk kizárólag azon szerződéses partnerei számára teszi hozzáférhetővé, akik az adatkezelési, illetve adattárolási feladatok elvégzése során közreműködnek. Ezen adatokat más személyek számára Társaságunk nem teszi elérhetővé, azokat bizalmasan kezeli. Ez alól kivételt képeznek az alvállalkozók, akiknek kénytelenek vagyunk megadni a szükséges információkat pl. kiszállításhoz, mert a nélkül lehetetlen lenne a rendelés teljesítése.

Abban az esetben, ha azt a regisztráció során igényli, avagy arra valóságnak megfelelő adatai megadásával feliratkozik, az ott megadott e-mail címére Társaságunk időszaki jelleggel tájékoztató jellegű hírleveleket, illetve eDM (elektronikus direkt mail) leveleket küld. A hírlevélre, illetve az eDM-re történő feliratkozás az Ön valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével indul, melynek során lehetősége van ezen opciók kiválasztására. Tájékoztatjuk, hogy a hírlevél, illetve az eDM levél nem tartalmaz kötelezettségvállalást az A.G. Gourmet Kft. részéről, valamint hogy az abban foglalt adatoktól egyoldalú nyilatkozattal Társaságunk eltérhet. Az Önnek küldött hírlevélről, illetve eDM levélről bármikor leiratkozhat az Önnek kiküldött levél alján feltüntetett: „Leiratkozom” linkre kattintva.

Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei:

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a weboldalon találhatóak linkek, melyeken keresztül más weboldalakra juthatnak el. Ezen weboldalakra az adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik. Kérjük, olvassák el azokra a weboldalra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot.

Tájékoztatjuk, hogy választása szerint Társaságunknak a shop@deliziagourmet.hu e-mail címre eljuttatott, avagy annak székhelyére postai szolgáltató igénybevételével megküldött levelében kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, követelheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. Az adatok törlését, módosítását, avagy zárolását Társaságunk a kérelem hozzá történő beérkezését követő 3 munkanapon belül elvégzi, kivételt képez ez alól, ha Ön a törlést, leiratkozást elektronikus levelünkben végzi el, mert ebben az esetben a leiratkozás automatikusan, azonnal megtörténik.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok megtartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ellenőrzi. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban a Hatóság részére bejelentést lehet tenni, melyet az kivizsgál.

Ezen túlmenően az Adatvédelmi Törvény a személyes adatokkal kapcsolatos jogok megsértése esetére bírósági jogvédelmet, avagy adatvédelmi hatósági eljárást tesz lehetővé, mely alapján az érintett a jogsértővel szemben jogvédelmet kérhet.

Szerzői jog:

Az A.G. Gourmet Kft. weboldalának tartalma és az alatta megjelenő termékek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint jogvédelem alá esnek, így minden adat, kép, valamint termékek bemutatására szolgáló mindennemű tájékoztató, valamint a weboldal grafikai és technikai szerkezete. Így a fentiek szerint az oldalon lévő információk, képek leírások felhasználása, feldolgozása, terjesztése és másolása csak abban az esetben lehetséges, ha erre az A.G. Gourmet Kft. előzetes, írásbeli hozzájárulását adta.

Személyes felhasználás esetében Társaságunk weboldalán található információk szabadon letölthetők, megjeleníthetők, és nyomtathatók. Kereskedelmi felhasználás esetén mindenképpen kérje hivatalos ajánlatunkat, állásfoglalásunkat.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk weboldalán szereplő információk és árak tájékoztató jellegűek,nem minősülnek ajánlatnak, kizárólag személyes kapcsolatfelvétel után, avagy az erre rendszeresített webáruház felületén történő online rendelés esetén tekinthető ajánlatnak.

Záró rendelkezések

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a weblapot. A webhely üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat. Az Adatvédelmi szabályzat mindenkori aktuális változata a weboldal megfelelő menüpontjában mindenkor elérhető.

További rendeletek és határozatok:

  1. rendelet
  2. rendelet
  3. rendelet
  4. rendelet

Hegyvidék Központ

1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12., -1.szint

Nyitvatartás:

hétfőtől péntekig 8-20, szombaton 9-19, vasárnap 10-14

Munkatársak jelentkezését az üzletben személyesen várjuk!